اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد
کد کاربر
رمز
 

همکاران گرامی؛

- لطفا از "ارسال پیش نویس" برای مرخصی و ماموریت اقدام و گیرنده نهایی را آقای پنابادی مسئول امور اداری انتخاب نمایید.

- سیستم اتوماسیون اداری دیدگاه از فونت نستعلیق پشتیبانی نمی کند. لذا هر نامه‌ای که فونت نستعلیق دارد، حتی یک کلمه به فونت BMitra تغییر و در سیستم ثبت شود.

- لطفا جهت بهره برداری از نرم افزار اتوماسیون دیدگاه در خارج از اداره کل از آدرس sdyazd.ir استفاده نمایید.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>